تکنیک ترجمه تخصصی برای ترجمه متون علمی و آکادمیک بهترین شیوه است
10 ماه پیش ارسال شده

تکنیک‌های برتر ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی Scientific translation، مترادف با ترجمه علمی است که باید با تسلط کامل زبانی و آگاهی از رشته تخصصی همراه باشد. مترجم متخصص به فردی گویند که در ترجمه زبان منبع و مقصد خبره بوده و علاوه بر آن در یکی از زمینه‌های تخصصی علوم مختلف نیز آموزش دیده باشد. برای ترجمه متون تخصصی به طور معمول بین مترجم و متخصص تبادل نظر صورت می‌گیرد. در این مطلب چند تکنیک ترجمه تخصصی را بررسی ی کنیم.

اولین تکنیک ترجمه تخصصی، انتقال داده‌های متن منبع با دقت و وضوح‌بالاست. ابهام در جملات مناسب ترجمه تخصصی نیست به کار بردن کلماتی مناسب بدون آگاهی از رشته مورد نظر می‌تواند متن را از مفهوم اصلی دور کند. مترجم متخصص باید بتواند از واژگان تخصصی برای هر چه روشن‌تر کردن متن استفاده کند.

پرهیز از اشتباهات متن منبع

در نوشته‌های علمی، برخی خطاها ممکن است وجود داشته باشد که ناشی از مواد گوناگونی است از جمله: اشتباهات دستوری و املایی، اشتباه در جداول و نمودارها، عدم یکنواختی اعداد و غیره که در هنگام ترجمه به خوبی مشخص می‌شود. یک تکنیک ترجمه تخصصی، تکنیک خطازدایی است که باید متن ترجمه شده لحاظ شود. می‌توان اشتباهات این چنینی را در پاورقی قید کرد.

جایگزینی ساختار معانی

به دلیل تفاوت در ویژگی‌های دستوری در دو زبان، تفاوت‌هایی در ترجمه دیده می‌شود ولی در برخی از موارد بهتر است یک جمله به طور کامل بیان شود. برای مثال در متون روسی و یا آلمانی، جملات پیچیده و عبارات مستقلی به هم ارتباط داده شده و مفهوم روشنی را القا می‌کنند در ترجمه می‌توان به جای جملات طولانی و پیچیده از جایگزین مناسب در متن استفاده کرد و با یک جمله مفهوم دقیق و روشنی را برای خواننده به وجود آورد. تکنیک بازی با ساختار جملات، یک تکنیک ترجمه تخصصی شناخته شده است که در متون تخصصی اعمال می‌شود.

تکنیک ترجمه

 به روز بودن  تکنیک ترجمه تخصصی

یک تکنیک ترجمه تخصصی، کامل و بدون نقص بودن ترجمه است که تنها با مطالعه آخرین دستاوردهای علمی و ژورنال‌های تخصصی حاصل می‌شود. مترجم باید به طور دائم مهارت‌های خود را با مطالعه ارتقا دهد. این کار علاوه بر به روز شدن اطلاعات در تکامل واژگان تخصصی و بهبود سبک نگارش نیز مؤثر است. مترجمی که با وقایع علمی مربوط به حوزه تخصصی خود آشناست در امر ترجمه موفق‌تر عمل می‌کند.

گمراه کنندگی اعداد و ارقام

غلب متون تخصصی حاوی ارقام، نمودار و دیاگرام هستند. دقت کنید که اشتباه در ورود اعداد و ارقام می‌تواند فرایند ترجمه را با مشکل مواجه کند. دقت و حوصله در این مورد مهم‌ترین تکنیک ترجمه تخصصی است که گاه در حجم بالای کار نادیده گرفته می‌شود. کیفیت ترجمه از توجه به این نکات ریز بهبود می‌یابد.

ضرورت در بازخوانی دوباره ترجمه

پس از اتمام یک پروژه ترجمه، لازم است تا متن ترجمه شده بازخوانی شود این کار توسط مترجم اصلی و یا مترجم همکار می‌تواند انجام شود. بازخوانی فواید زیادی دارد که می‌تواند موجب تصحیح اشتباهات و خطاهای احتمالی شود. در پاره‌ای ازاوقات بازخوانی به وضوح بیشتر ترجمه و رفع ابهامات موجود کمک می‌کند.

هماهنگی سبک ترجمه با متن اصلی

سبک‌های مختلفی برای نوشتن متون تخصصی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نویسندگان و مؤلفین از یک سبک خاص پیروی نمی‌کنند. نگاهداری سبک، تکنیک ترجمه کارآمدی است که اغلب در متون دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از عبارات تخصصی منجر به بهبود سطح ترجمه می‌شود که در پایان نامه‌ها و مقالات دانشگاهی باید رعایت شود.
این در حالی است که برای ترجمه تخصصی یک کاتالوگ راهنمای یک وسیله الکترونیکی، سبک نوشتاری غیر رسمی است که برای اغلب خواننده‌ها قابل درک می‌باشد. در متون تخصصی که مورد استفاده اقشار جامعه به طور عمومی قرار می‌گیرد، استفاده از سبک‌های ساده و روان مناسب‌تر است.

نکته: علم همواره در حال تحول است و به همان نسبت ترجمه تخصصی نیز دچار تحول می‌شود. برای ترجمه متون تخصصی باید همگام با پیشرفت‌های علمی در حوزه مورد نظر، تکنیک ترجمه تخصصی را ارتقا داد. مترجم تخصصی خود صاحب نظر در حوزه تخصصی است و درک صحیحی از متون علمی دارد. چنین شخصی می‌تواند با توجه به سطح سند و سطح خوانندگان، سبک مناسبی را در نوشتار به کار گیرد که با توجه به نوع متن تغییر می‌کند.

امتیازدهی به مطلب:

Loading…
در صورت مفید بودن این مطلب، با کلیک برروی G+1 آن را در گوگل محبوب کنید.
+ تکنیک ترجمه تخصصی برای ترجمه متون علمی و آکادمیک بهترین شیوه است
پایانامه دکتری مدیریت ،طراحي مدل شبکه عصبي فازي مديريت منابع انساني منصفانه (مورد بانک هاي دولتي)
10 ماه پیش ارسال شده

پایانامه دکتری مدیریت ،طراحي مدل شبکه عصبي فازي مديريت منابع انساني منصفانه (مورد بانک هاي دولتي)


چکيده :
اين رساله با هدف طراحي مدل مديريت منابع انساني منصفانه نگاشته شده است و با يک رويکرد فراگير به تبيين تاثير کليه وظايف مديريت منابع انساني( به عنوان متغير مستقل) که شامل : استخدام ،جبران خدمات ، پرورش و توسعه ، نگهداري ، روابط کارکنان و بازنشستگي است ، بر ادراک عدالت کارکنان (به عنوان متغير وابست ه) که شامل : عدالت توزيعي ، رويه اي و مراوده اي م ي باشد ، پرداخته است . ضمنا جهت افزايش اعتبار مدل ، اثر تعديل گر متغير هاي زمينه اي فرهنگ ( فرهنگ فردي و فرهنگ سازماني) و ويژگي هاي سيستم پاسخگويي سازماني بر ارتباط ميان وظايف مديريت منابع ا نساني و ادراک عدالت، آزمون شده است . از آنجا که ادراک عدالت کارکنان يک سازه مبهم و ذهني است ، براي اندازه گيري آن ، يک سنجه فازي در چارچوب تئوري انصاف با هدف افزايش دقت و پايايي اندازه گيري ابداع شده و برازش مدل با داده هاي قطعي و فازي به طور مجزا انجام شده اس ت که اختلاف معني داري بين دو مدل ديده نشد. همينطور اجزاي مدل مديريت منابع انساني تحليل عاملي تاييدي شده اند و به دليل پيچيدگي روابط بين اجزاي مدل، آزمون برازش مدل با دو روش کلاسيک آماري ( معادلات ساختار ي) و روش غير کلاسيک هوش مصنوعي (شبکه عصبي) انجام شده و خروجي هاي دو روش مقايسه و توان هر دو روش جهت پيش بيني ادراک عدالت تحليل شده که نتايج ارزشمندي براي محققان رشته مديريت که به اين متدلوژي علاقه مند هستند ، فراهم آورده است . روش تحقيق اين رساله پيمايشي است و در سه بانک شامل : بانکهاي ملت، تجارت و کشاورزي اجرا شده است . نتايج اين تحقيق به طور بخشي در راستاي تحقيقات قبلي قرار مي گير د. دستاورد اين رساله ارائه مجموعه اي از ويژگي هاي نظام مند براي وظايف مديريت منابع انساني است که منجر به ادراک عدالت درکارکنان م يشود و در راستاي پرورش تعهد و انگيزه در کارکنان که برجسته ترين منبع راهبردي سازمان مي باشند ، ياري بخش مديران و محققان سازماني است.

واژگان کليدي : مديريت منابع انساني منصفانه، ادراک عدالت ، وظايف مديريت منابع انساني، تئوري انصاف ، معادلات ساختاري ، منطق فازي ، شبکه عصبي مصنوعي، پاسخگويي و فرهنگ.

 

توضیحات

این رساله دکتری در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده است. و از لحاظ علمی و نگارشی در سطح بالایی نگارش شده است.

فایل اصلی به صورت PDF است اما به راحتی قابلیت کپی کردن را دارد.

فصل اول و فهرست مطالب و بخشی از فصل دوم را می توانید رایگان دانلود نمایید.

بعد از پرداخت مبلغ مربوطه به صورت آنلاین بلافاصله لینک دانلود فایل کامل برای شما فعال می گردد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

آيدي تلگرام: mardin200@

+ پایانامه دکتری مدیریت ،طراحي مدل شبکه عصبي فازي مديريت منابع انساني منصفانه (مورد بانک هاي دولتي)
تخمین و پیش بینی تراز با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب
10 ماه پیش ارسال شده

تخمین و پیش بینی تراز با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبReviewed by خانه متلب on Jan 11Rating: 5.0تخمین و پیش بینی تراز با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبتخمین تخمین و پیش بینی تراز با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبو پیش بینی تراز با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

تخمین و پیش بینی تراز با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

تخمین و پیش بینی تراز با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

دانلود فیلم آموزش حل مساله

تخمین و پیش بینی تراز با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

======================== عبارات =====================
تراز

====================== تکراری ها ====================
تعیین و براورد تراز اب زیرزمینی به روش زمین امار، شبکه عصبی مصنوعی و موجک
کاربرد شبکه‌های عصبی بر الگوریتم ژنتیک برای مطالعه رابطه ساختار و عمل در مهارکننده‌های رقابتی دوجایگاهی انزیم استیل‌کولین‌استراز
تاثیر قطع اعصاب بویایی ، قطع پیاز بویایی و یا انزوای کامل عصبی در فعالیت انزیمهای استیل کولین استراز و بوتیریل کولین استراز در پیاز بویایی موش درحال نمو
پیش بینی زمانی و مکانی تراز اب زیرزمینی به وسیله مدل ترکیبی شبکه عصبی- موجکی و زمین امار (مطالعه موردی: دشت مشهد)
پیش¬بینی تراز آب زیرزمینی با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت شهربابک- استان کرمان)
مقایسه شبکه عصبی مصنوعی با سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی در پیش بینی تراز آب زیرزمینی مطالعه موردی:توابع دشت ارسنجان
مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی و رویکرد زمین آماری در پیش بینی تراز آب زیرزمینی – مطالعه موردی آبخوان دشت مشهد
بررسی اثرنوسانات نرخ ارز برتراز تجاری ایران درفاصله سالهای ۱۳۸۵-۱۳۵۲ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی توانایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تراز آب زیرزمینیدشت مشهد
پیش بینی سطح تراز آب زیرزمینی با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی (مطالعه حوضه آبریس دریاچه ارومیه)
پیش‌ بینی تراز آب زیرزمینی در آبخوان محدوده ارسنجان با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش بینی تراز آب زیر زمینی با استفاده از شبکه های عصبی مطالعه موردی : دشت سمنان
پیش بینی تراز آب زیرزمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی: دشت شهربابک- استان کرمان
پیش بینی تراز آب زیرزمینی در آبخوان محدوده ارسنجان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی تراز اب زیرزمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی تراز ذخایر آب های زیرزمینی دشت تهران با استفاده از یک روش مبتنی بر شبکه های فازی-عصبی
ارزیابی توانایی شبکه های مختلف عصبی مصنوعی در پیش بینی تراز اب زیرزمینی در ابخوان محدوده سعادت شهر فارس
مدل سازی تراز اب زیرزمینی با بهره گیری از مدل هیبرید موجک- شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت شریف اباد)
پیش بینی تراز اب زیرزمینی با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت شبستر)
تاثیر پایدار پالس تتا بر فعالیت عصبی ناحیه CA1 برش های زنده هیپوکامپ موش های صحرایی مستعد به حملات صرع در اثر تزریق مکرر پنتیلن تترازول
اثر کاتیون جیوه بر فعالیت انزیم استیل کولین استراز غشای سلول عصبی در مغز ماهی
استخراج و بهینه‌سازی منحنی‌های تراز هم‌بلندا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی تراز اب زیرزمینی دشت قم به وسیله مدل ترکیبی شبکه عصبی- موجک

تخمین و پیش بینی تراز با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

فرش  رشته علوم آزمایشگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

انجام پروژه متلب

تخمین و پیش بینی تراز با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

Rate this post

+ تخمین و پیش بینی تراز با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب
دانلود آخرین بروزرسانی نرم افزار پیام رسان تلگرام – پایان نامه ، تحقیق و مقاله
10 ماه پیش ارسال شده

دانلود آخرین بروزرسانی نرم افزار پیام رسان تلگرام


پیام رسان تلگرام جدید جزء بهترین و کاربردی ترین مسنجر های عرضه شده در پلتفرم های مختلف است.اگر به دنبال برنامه ای کاربردی در زمینه ارسال پیام به صورت سریع و امن همانند برنامه محبوب و معروف واتس اپ می باشید، تلگرام از کمپانی Digital Fortress نیاز شما را کاملا برطرف می کند. این برنامه به خاطر سرعت و امنیت زیاد مشهور شده است.

با کمک این برنامه می توانید گروهی بالغ بر ۲۰۰۰ نفر ایجاد کنید .

در آن به گفتگو بپردازید.

علاوه بر آن شما قادر خواهید بود ویدیو تا حجم یک گیگابایت به اشتراک بگذارید .

پیام های مالتی مدیا ارسال کنید.

پیام ها در این برنامه رمزگزاری شده و در مقصد رمزگشایی می شوند،

بنابراین با اطمینان خاطر به چت بپردازید.

این برنامه کاربردی و جالب را هرگز از دست ندهید.

 

telegram dg 740x214 دانلود آخرین بروزرسانی نرم افزار پیام رسان تلگرام

ویژگی های پیام رسان تلگرام جدید Telegram اندروید :

ارسال پیام ها با کمترین بایت مصرفی، تلگرام در ضعیف ترین شبکه های مخابراتی و همراه نیز به خوبی کار میکند
در اختیار قرار دادن انواع شکلک های فوق العاده زیبا (استیکر) برای استفاده در محیط چت توسط کاربر
فضای نامحدود ابری برای ذخیره‌ پیام‌های ارسال شده برای دسترسی با دستگاه های دیگر
دارا بودن رمزنگاری فوق العاده قدرتمند برای حفظ حریم خصوصی کاربران که همتا ندارد
ایمن برخلاف برنامه های معروف مثل واتس اپ که از نظر امنیتی دچار مشکل هستند!
استفاده در اندروید، iOS، ویندوزفون، ویندوز، مک و لینوکس (۶۴ بیت – ۳۲ بیت)
امکان ایجاد و چت به صورت گروهی با اتاق های گفتگوی تا حداکثر ۲۰۰ نفر
امکان ارسال عکس ها، ویدئوها و فایل ها تا حجم حداکثر ۱ گیگابایت
۱۰۰ درصد رایگان و بدون نمایش تبلیغات
تب بندی استیکرها به صورت مجزا
ساخت ربات‌ های شخصی”بیشتر بدانید“

به گفته سازنده این نرم افزار، برای ذخیره سازی این اطلاعات از سرور های مختلفی در نقاط مختلف جهان استفاده کرده اند و فقط بر روی یک نقطه خاص تمرکز نکرده اند که باعث شده که کاربران بتوانند به نزدیک ترین سرور متصل شوند و سرعت بسیار خوبی را در کنار امنیت برای آنان رقم می زند.

پیام رسان تلگرام جدید  مبتنی بر سرویس‌ های ذخیره‌ ابری است، از این‌ رو امکان دسترسی به حساب‌ کاربری از تمامی پلتفرم‌ ها همچنین نسخه وب آن نیز برای کاربرانی که نمی توانند از نرم افزار استفاده کنند موجود است.

برای افرادی که امنیت اصلی‌ ترین فاکتور در انتخاب یک اپلیکیشن است، قابلیتی با عنوان Secret Chat اضافه شده که از کدگذاری end-to-end استفاده شده که با استفاده از آن فقط گیرنده قادر به باز کردن کد پیام و خواندن آن است. همچنین هیچ‌ یک از پیام‌ های ارسال شده در حالت Secret Chat در سرور‌ها ذخیره نشده و همچنین می‌ توان تنظیمات رو طوری انجام داد که پیام‌ ها پس از ارسال از روی هر دو دستگاه پاک شوند.

امنیت پیام رسان تلگرام به اندازه ای بالاست که شرکت سازنده مسابقه ای به منظور شکستن پیام های کد گذاری شده توسط این نرم افزار ترتیب داده بود که سرانجام کسی موفق به این کار نشد، کاری که در مسنجر واتس آپ امری نه چندان سخت است!

+ دانلود آخرین بروزرسانی نرم افزار پیام رسان تلگرام – پایان نامه ، تحقیق و مقاله
دانلود ترجمه مقاله نقش تجربه مذاکره حسابرس و سبک مذاکره مشتری در قضاوت‌ حسابرسان | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه
10 ماه پیش ارسال شده

دانلود ترجمه مقاله نقش تجربه مذاکره حسابرس و سبک مذاکره مشتری در قضاوت‌ حسابرسان | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه | استخدام

+ دانلود ترجمه مقاله نقش تجربه مذاکره حسابرس و سبک مذاکره مشتری در قضاوت‌ حسابرسان | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه
یار مگ » ابزار ژورنال‌یاب موسسه تامسون رویترز
10 ماه پیش ارسال شده

شرکت تامسون رویترز (Thomson Reuters) چندی پیش ابزار جدیدی را در اختیار پژوهشگران گذاشته است که می‌توان گفت یکی از نیازهای اساسی پژوهشگرانی بوده که به منظور انتشار مقاله خود به دنبال مجلات مناسب هستند. این ابزار به عنوان بخشی از کتابخانه اندنوت تحت وب (Endnote Web) است و برای دسترسی به این ابزار ابتدا باید در وب‌سایت https://www.myendnoteweb.com یک حساب کاربری ایجاد کرد.

پس از ایجاد حساب کاربری و ورود به کتابخانه اندنوت، بر روی بخش Match کلیک کنید.

در بخش Match می‌توان با وارد کردن عنوان (Title) و چکیده (Abstract) مقالۀ نگاشته‌شده، بهترین مجله را به منظور پذیریش مقاله پیدا کرد. پر کردن این دو فیلد اجباری می‌باشد. در این صفحه گزینۀ دیگری با عنوان References هم وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان با کمک گرفتن از منابع موجود در کتابخانه مجلات مناسب‌تری برای نوشته خود پیدا کرد.

بعد از وارد کردن عنوان و چکیده، گزینۀ Find Journals را انتخاب کنید تا مجلات پیشنهادی نمایش داده شود. در این بخش مجلات بر اساس میزان مطابق بودن با عنوان و چکیده موردنظر نشان داده می‌شوند. نکته جالب توجه اینکه در مقابل عنوان هر مجله می‌توان با انتخاب گزینه Submit به‌صورت مستقیم وارد صفحۀ مربوط به ارسال مقاله به مجلۀ موردنظر شد. همچنین در این بخش با انتخاب گزینۀ Journal Information می‌توان به اطلاعات بیشتری دربارۀ مجله دست یافت.

اطلاعات بسیار مهمی که در این بخش در دسترس پژوهشگر قرار می‌گیرد میزان مطابق‌بودن، آخرین میزان ضریب تأثیر (Impact Factor) یک ساله و پنج سالۀ مجله، و تعداد مقاله‌های مشابه هر کدام از مجلات است. با کلیک بر روی جهتی که در سمت چپ هر کدام از مجلات وجود دارد می‌توان به اطلاعات بیشتری دست یافت.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است مجله بر اساس رتبه‌بندی کلیدواژه‌های موجود در عنوان و چکیده نشان داده شده است. یکی از موارد دیگر، رتبه مجلۀ موردنظر در حوزۀ موضوعی خود (Rank in Category) و همچنین شمارۀ چارک حوزۀ موضوعی که مجله در آن قرار می‌گیرد (Quartile in Category) مشخص شده است. نکتۀ دیگر، اطلاعات مربوط به انتشار مجله از جمله دورۀ انتشار و شمارۀ استاندارد بین‌المللی نسخۀ چاپی و الکترونیکی مجله (ISSN, eISSN) است.

+ یار مگ » ابزار ژورنال‌یاب موسسه تامسون رویترز
عکس های اینستاگرام هانده ارچل بازیگر ترکیه ای در پیج شخصی اش
10 ماه پیش ارسال شده

عکس های اینستاگرام هانده ارچل بازیگر ترکیه ای در پیج شخصی اش اینستاگرام hande ercel-instagram هانده ارچل کانال تلگرام هانده ارچل-hande ercel hot-اینستاگرام burak deniz hande erçel نمایشهای تلویزیونی-instagram ask laftan anlamaz-هانده ارچل نمایشهای تلویزیونی هانده ارچل بازیگر و مدل ترکیه ای در سال ۱۹۹۳ در باندیرما، ترکیه به دنیا آمد. از نقش‌های مهم او …

نوشته عکس های اینستاگرام هانده ارچل بازیگر ترکیه ای در پیج شخصی اش اولین بار در یار مگ پدیدار شد.

+ عکس های اینستاگرام هانده ارچل بازیگر ترکیه ای در پیج شخصی اش
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت از انتخاب موضوع تا دفاع
10 ماه پیش ارسال شده

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت از انتخاب موضوع تا دفاع

وقتی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت به ترم سوم نزدیک می شوند، وقت آن می رسد که برای خان هفتم و آخرین مرحله از تحصیلات خود یعنی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد تصمیم بگیرند. مرحله ای تقریبا معادل همه تلاش های قبلی که در طول دوران تحصیل داشته اند. اما برای بسیاری از دانشجویان مدیریت در همان ابتدای این مرحله سوالات بزرگی وجود دارد. سوالاتی از قبیل نحوه انتخاب موضوع پایان نامه یا تدوین پروپوزال کارشناسی ارشد یا تدوین فصول پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و یا حتی نحوه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هر کدام از این چالش ها باید به درستی و با دقت تمام جواب داده شوند، تا در نهایت وقتی در روز دفاع نمره پایان نامه قرائت می شود و در واقع پرونده تحصیلات تکمیلی دانشجو بسته می شود، لبخند رضایتی زیبا بر صورت دانشجو بنشیند.

 

 

مدیراما سه مرحله عمده را در این مسیر شناسایی کرده است که در ادامه به معرفی مختصر هر یک از آن ها خواهیم پرداخت:

مرحله اول: انتخاب موضوع پایان نامه

در این مرحله دانشجو باید یک فضای کلی از کاری که قرار است در پایان نامه انجام شود را در ذهن خود ایجاد کند. در واقع موضوع پایان نامه مدیریت مشخص می کند که شما قرار است چه سوال عمده ای را جواب دهید. یکی از بهترین راه ها برای انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت، داشتن یک مقاله بیس است. مقاله بیس مدیریت به شما کمک می کند تا یک راهنمای اولیه برای کار خود داشته باشید.

مرحله دوم: تدوین پروپوزال

بعد از انتخاب موضوع پایان نامه، نوبت به تدوین پروپوزال می رسد. پروپوزال کارشناسی ارشد در واقع یک پیشنهادیه ی دقیق است که مانند یک نقشه نشان می دهد که در پایان نامه چه اتفاقاتی قرار است بیافتد. در دانشگاه های مختلف فرمت پروپوزال متفاوت است. اما معمولا پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت شامل قسمت های بیان مسئله، ضرورت انجام پژوهش، پیشینه­ی پژوهش، روش تحقیق، نوآوری تحقیق و قلمرو تحقیق است.

مرحله سوم: تدوین پایان نامه

بعد از تدوین پروپوزال، نوبت به تدوین پایان نامه می رسد. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، شامل پنج فصل است. فصل اول کلیات پژوهش، فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش.

در روز دفاع تمرکز اصلی شما بر روی روش تحقیق و نتایج خواهد بود. بنابراین باید از همان مرحله اول یعنی انتخاب موضوع پایان نامه، همه جوانب کار را در نظر بگیرید.

امتیازدهی به مطلب:

Loading…
در صورت مفید بودن این مطلب، با کلیک برروی G+1 آن را در گوگل محبوب کنید.
+ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت از انتخاب موضوع تا دفاع
پایان نامه دکتری مدیریت، طراحی مدل توسعه گردشگری با رویکرد متدولوژی با سیستم نرم و پویایی سیستم(مورد مطالعه : یزد)
10 ماه پیش ارسال شده

پایان نامه دکتری مدیریت، طراحی مدل توسعه گردشگری با رویکرد متدولوژی با سیستم نرم و پویایی سیستم(مورد مطالعه : یزد)


چکیده

اصولاً توسعه اقتصادی در هر کشوری نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی آن کشور است. پردشپری یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می آید به طوری که بسیاری از آن به عنوان صنعت اول دنیا یاد می کنند. ایران در زمینه جاذبه های گردشگری جزء ده کشور اول دنیاست. ولی متاسفانه از این قابلیت به خوبی استفاده نشده است.

با توجه به اینکه موضوع گردشگری با سیستم های انسانی سروکار دارد و عواطفو احساسات نقش بسیار مهمی را در تصمیم گیری یک گردشگر ایفا می کنند، این موضوع یک مسأله پیچیده، پویا و غیر ساختار یافته تلقی می شود.

لذا در این پژوهش تلاش شده است تا از تکنیک های ساختاربندی نرم تحقیق در عملیات(متدلوژی سیستم های نرم)مدلی جهت توسعه گردشگری خارجی پیشنهاد شود؛ اما از آنجا که این رویکرد به تنهایی قادر به شناسایی تغییرات مطلوب و توانایی برای پیش بینی تغییرات مطلوب را ندارد از تکنیکهای سخت تحقیق در عملیات (پویایی های سیستم) در این خصوص استفاده شده است.نتایج این گژوهش بیانگر این مطلب است که عواملی چون وضعیت سیاسی کشور، روابط خارجی با سایر کشورها، آموزش هر چه بهتر و بیشتر نیروی انسانی، قیمت گذاری و نظارت مناسب بر فیمت هتل ها، شاخص وضعیت فرهنگی و دادن احساس امنیت به گردشگران خارجی عوامل بسیار تاثیر گذاری در توسعه گردشگری می باشند.

کلید واژه ها: گردشگری، توسعه پایدار گردشگری، متدولوژی سیستم های نرم، نگاشت شناختی و پویایی های سیستم

 

توضیحات

این رساله دکتری در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده است. و از لحاظ علمی و نگارشی در سطح بالایی نگارش شده است.

فایل اصلی به صورت PDF است و قابلیت کپی کردن ندارد

فصل اول و فهرست مطالب و بخشی از فصل دوم را می توانید رایگان دانلود نمایید.

بعد از پرداخت مبلغ مربوطه به صورت آنلاین بلافاصله لینک دانلود فایل کامل برای شما فعال می گردد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

آيدي تلگرام: mardin200@

+ پایان نامه دکتری مدیریت، طراحی مدل توسعه گردشگری با رویکرد متدولوژی با سیستم نرم و پویایی سیستم(مورد مطالعه : یزد)
تشخیص چهره با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب
10 ماه پیش ارسال شده

تشخیص چهره با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبReviewed by خانه متلب on Jan 11Rating: 5.0تشخیص چهره با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبتشخیص چهره با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

تشخیص چهره با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

تشخیص چهره با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

======================== عبارات =====================
چهره

====================== تکراری ها ====================
تشخیص جنسیت و محدودها سنی افراد از روی چهره با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
استخراج مشخصه‌های تصویر به کمک روشLDA و شناسایی چهره با استفاده از شبکه‌های عصبی
شناسایی چهره انسان از زوایای دید مختلف به کمک شبکه های عصبی
بازشناسی چهره به روش تحلیل مولفه‌های مستقل غیر خطی با شبکه‌های عصبی
تشخیص هویت انسان از روی تصاویر رنگی چهره با استفاده از طبقه بندی کننده شبکه عصبی
بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در تشخیص چهره به روش ادابوست
شناسایی چهره با استفاده از شبکه عصبی RBF اموزش یافته توسط الگوریتم ژنتیک
شبیه سازی شناسایی چهره با استفاده از مدل مارکف مخفی و شبکه های عصبی
بازشناسی چهره مستقل از زاویه دید با استفاده از شبکه های عصبی و پیاده سازی سخت افزاری ان روی FPGA
ارایه ی روشی کارامد بر پایه ی شبکه ی عصبی مصنوعی MLP و تکنیک های پردازش تصویر برای تشخیص عینک داشتن یا نداشتن فردی از روی چهره
تشخیص چهره از روبرو با استفاده از شبکه عصبی
تشخیص چهره انسان با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته دو بعدی مبتنی بر فیلترهای گابور و شبکه عصبی
تشخیص چهره با استفاده از شبکه عصبی
تشخیص چهره با استفاده از شبکه عصبی ART2.A
تشخیص چهره با استفاده از قانون جهانی گرانش نیوتن و شبکه عصبی
تشخیص چهره با استفاده ازچهره های ویژه و شبکه عصبی احتمالی
تشخیص حالت های چهره از روی تصاویر ثابت و متحرک با استفاده از ویژگی های ثابت و گذرای چهره و شبکه عصبی PNN
تشخیص حالتهای چهره از روی تصاویر متحرک بااستفاده از Optical Flow و شبکه عصبی RBF
تشخیص حالتهای چهره براساس نقاط مشخصه صورت با استفاده از شبکه عصبی RBF و منطق فازی
تشخیص وجود چهره انسان در تصاویر با استفاده از طیف توان تبدیل فوریه دو بعدی و شبکه های عصبی MLP
جداسازی چهره از غیر چهره با استفاده از شبکه های عصبی
روشی نو در تشخیص چهره بدون استفاده از جایگاه چشم و لب بوسیله بر آیندگیری در شبکه های عصبی مصنوعی
سیستم تشخیص چهره آنلاین تصاویر ویدئویی در شبکه های عصبی با احتمالات اصلاح شده
استخراج چهره عدم وابسته به چرخش با شبکه های عصبی در نرم افزار matlab
از تشخیص چهره دسترسی به سیستم کنترل با استفاده از شبکه های عصبی
بازشناخت چهره با استفاده از PCA چند لایه و شبکه ی عصبی خطی
بهبود بازشناسی چهره از طریق حذف تنوعات حالت با شبکه های عصبی
اموزش بازشناسی چهره با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی مبتنی بر اختلاط خبره ها
بهبود بازشناسی چهره با یک تصویر از هر فرد به روش تولید تصاویر مجازی توسط شبکه های عصبی
بهبود مانیفولد حالات و تصاویر مجازی با به کارگیری شبکه های عصبی دوسویه در بازشناسی چهره با یک تصویر از هر فرد
بازشناسی چهره با استفاده از شبکه های عصبی
تشخیص چهره انسان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بازشناسی مقاوم چهره با استفاده از شبکه عصبی
تشخیص وجود چهره انسان با استفاده از شبکه های عصبی
بازشناسی چهره مستقل از حالت های چهره با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی
تشخیص و بازیابی چهره‌ها بر مبنای وی‌‌‌ژگی‌های بصری و با استفاده از شبکه‌های عصبی
شناسایی چهره با روش های مبتنی بر دید و طبقه بندهای شبکه عصبی و نزدیکترین فاصله

تشخیص چهره با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بیوالکتریک  مهندسی  کنترل بالینی ماشين ها

تشخیص چهره با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بریز ارومیه

انجام پروژه متلب

تشخیص چهره با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

Rate this post

+ تشخیص چهره با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت یار مگ ، پایان نامه محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت قدرت گرفته از : بک لینکس