چگونه پیشینه پژوهش بنویسیم؟ – پایان نامه ، تحقیق و مقاله
7 روز پیش ارسال شده


مطالعه این مقاله به شما در درک و نحوه تهیه پیشینه پژوهش با هدف ارائه بعنوان پروژه دانشگاهی یا درج در پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری کمک خواهد کرد. پیشینه پژوهش در حقیقت مقاله‌ای پیرامون تحقیقات انجام شده در شاخه‌ای علمی مشخص می‌باشد که دانشجو با نگارش آن میزان توانایی خود در یافتن محتوا و همچنین توانایی علمی خود را بنمایش گذاشته و می‌تواند توجیح مناسب برای پروپوزال خود را ایراد نماید.

چگونه پیشینه پژوهش بنویسیم؟

پیشینه پژوهش به خلاصه و توضیحی از تمامی دانش موجود و آخرین وضعیت تحقیقات صورت گرفته درباره موضوعی مشخص همانگونه که در کتب و مجلات نشر یافته‌اند می‌پردازد. بطور معمول دانشجویان با دو نوع پیشینه پژوهش سروکار خواهند داشت که نوع ابتدایی آن بعنوان بخشی از کار کلاسی دانشجو در رابطه با فراگیری روش تحقیق در رشته مرتبط با آن درس مطرح شده و دیگری بصورت مقدمه یا پیشگفتاری برای مقاله‌ای طولانی بمانند پایان نامه یا گزارش تحقیق نوشته می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که بسته به نوع پیشینه پژوهشی که می‌خواهید تهیه کنید میزان تمرکز بر روی فرضیه یا موضوع پایان نامه نیز تغییر خواهد کرد. بمنظور درک تفاوت میزان تمرکز بر روی موضوع می‌توانید پیشینه پژوهش‌های چاپ شده در مجلات را مطالعه کرده و با فصل اول پایان نامه یا رساله‌ای دیگر در رشته تحصیلی خود بررسی کنید.

 

چگونه پیشینه پژوهش بنویسیم؟

 

محتوای پیشینه پژوهش ارائه دهنده چهار مطلب مهم می‌باشد که ابتدایی‌ترین آنها بررسی تحقیق‌های انجام شده در یک زمینه خاص می‌باشد. در وهله دوم خلاصه‌ای از اطلاعات مهمی که در تحقیقات بررسی شده بدست آمده‌اند تهیه شده تا در مرحله سوم با کاوش درباره کاستی‌های فرضیات و دیدگاه‌های موضوع مورد نظر، خلاء موجود در دانش فعلی شناسایی شده و با مطرح نمودن موضوعاتی که محل بحث می‌باشند، موضوعاتی که تحقیق درباره آنها مکمل دانش موجود باشد را عنوان کند. در نهایت با هدف انتقال هر چه بهتر مطلب بایستی بتواند پیشینه پژوهش‌های انجام شده را بصورت منظم ارائه نماید.

 

هدف از ارائه پیشینه پژوهش

 • شما را نسبت به خلاء موجود در دانش فعلی آگاه می‌سازد.
 • شما را از تکرار تحقیقات درباره موضوعی قدیمی باز می‌دارد.
 • امکان نمایش بنیان تحقیقات شما را بر پایه ایده‌ها و علم موجود فراهم می‌سازد.
 • سایر محققین فعال در حوزه مشخص شده را شناسایی نموده و امکان بهره گرفتن از دانش ایشان را فراهم می‌نماید.
 • نشان دهنده ژرفای دانش شما درباره موضوع تحقیقاتتان می‌باشد.
 • تحقیقات مهم انجام شده در شاخه مورد نظر را مطرح نموده و نمایشگر مطالعه شدن آنها توسط شماست.
 • بستر علمی مناسب برای ارائه مقاله را فراهم آورده و نمایش جایگاه تحقیقات شما نسبت به سایرین را ممکن می‌سازد.
 • دیدگاه‌های مخالف را مشخص می‌نماید.
 • با ارائه دیدگاه متفاوتی نسبت به تحقیقات شما، این فرصت را خلق می‌کند تا متوجه شوید که آیا در حال تحقیق درباره موضوعی تازه هستید یا اینکه بر اساس شواهد تازه می‌خواهید موضوعی قدیمی را بررسی نمایید.
 • مهارت شما در انجام تحقیقات را با نمایش چگونگی بدست آوردن و جمع‌آوری اطلاعات نشان می‌دهد.
 • اطلاعات و ایده‌های مرتبط با پروژه تحقیقاتی شما را شناسایی می‌کند.
 • شیوه‌های تحقیق مرتبط با موضوع پروژه تحقیقاتی شما را شناسایی می‌کند.

 

محتوای پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش نیز بمانند هر مقاله‌ای از سه بخش مقدمه، بدنه و نتیجه‌گیری تشکیل می‌شود که در ادامه به هر یک پرداخته‌ایم:

مقدمه: بخش مقدمه به توضیح موضوع پرداخته و اهمیت آن را بیان میکند. بدین منظور ابتدا به شرح تحقیقات انجام شده در باب موضوع پرداخته و سپس با شناسایی موضوعات بحث برانگیز در حوزه یا سوالات بوجود آمده درباره تصورات پیشین بر اثر نتایج تحقیقات جدید می‌پردازد. در مقدمه ممکن است تاریخچه یا پیشینه موضوع مطرح شده و با ارائه هدف یا شرح پایان نامه نتیجه‌گیری نماید. در مقالاتی که تنها بعنوان یک پیشینه پژوهش ارائه خواهند شد این توضیحات امکان ارزیابی و جمع بندی درباره آخرین نتایج در این شاخه از علم را فراهم آورده ولی در پیشینه پژوهشی که بعنوان مقدمه‌ای از پایان نامه یا گزارش تحقیقات استفاده می‌شود نشانگر این نکته است که چطور پیشینه پژوهش می‌تواند دلیل روشنی برای انجام تحقیقاتی باشد که نویسنده می‌خواهد انجام دهد.

 

چگونه پیشینه پژوهش بنویسیم؟

تصویر i – نگارش منظم مقالات با استفاده از استاندارد‌های موجود به درک محتوای آنها توسط خواننده کمک می‌کند.

 

بدنه: بدنه پیشینه پژوهش بطور معمول به ارزشیابی و شرح خلاصه‌ای از وضعیت کنونی دانش در شاخه علمی مشخصی اختصاص دارد که در متن آن به زمینه‌های اصلی، موضوعات تازه و یافته‌هایی پرداخته شده است که نقطه اختلاف یا اتفاق نظر محققین می‌باشد. در صورتیکه از پیشینه پژوهش با هدف ایجاد پیش زمینه‌ای برای تحقیقات خود بهره می‌برید، بایستی سعی کنید تا از جریان شرح شده در آن برای توجیح طرح تحقیقاتی خود استفاده کنید و بهمین دلیل در آن تنها به موضوعاتی بپردازید که به پروژه تحقیقاتی شما کمک خواهد کرد.

نتیجه: بخش نتیجه‌گیری ضمن خلاصه سازی تمامی شواهد علمی ارائه شده به اهمیت آنها اشاره نموده و در صورتیکه می‌خواهید از پیشینه پژوهش بعنوان مقدمه‌ای برای تحقیقات خود استفاده کنید، اشاره نمودن به خلا علمی موجود و همچنین چگونگی رسیدن به طرح تحقیقاتی فعلی و همچنین روش تحقیق آن با تکیه بر تحقیقات پیشین نیز ضروری می‌باشد. حال در صورتیکه هدف شما از تهیه پیشینه پژوهش تنها پروژه کلاسی می‌باشد، تنها لازم است که به کاربرد‌های عملی نتایج تحقیقات و پتانسیل تحقیقات آینده در این زمینه اشاراتی داشته باشید.

 

گام به گام نگارش پیشینه پژوهش

یافتن موضوع: با نگاهی به شاخه علمی مطالعات خود و در نظر داشتن علاقه شخصی می‌توانید زمینه‌های تحقیقاتی دارای پتانسیل را بعنوان موضوع تحقیقات خود انتخاب کنید. برای کسب راهنمایی بیشتر می‌توانید از اساتید مشاور یا راهنما کمک گرفته، مطالب ارائه شده در تازه‌ترین سمینار‌ها را مطالعه کرده، به جدیدترین دستاورد‌های شاخه علمی خود چشم دوخته و با تفکر درباره همه اطلاعات جمع‌آوری شده اقدام به تصمیم گیری نمایید.

 

چگونه پیشینه پژوهش بنویسیم؟

تصویر i – نگارش منظم مقالات با استفاده از استاندارد‌های موجود به درک محتوای آنها توسط خواننده کمک می‌کند.

 

مرور پیشینه تحقیقات: با جستجوی کلمات کلیدی در دسترس اقدام به کاوش در دو یا سه بانک اطلاعاتی درباره رشته خود نمایید. سپس با نگاهی به منابع ارائه شده در تازه‌ترین پیشینه پژوهش‌ها و همچنین مقالات یافته شده، قادر به یافتن مقالاتی قابل توجه خواهید شد تا ضمن استفاده از مقالاتی که با دیدگاه شما هم راستا هستند، به دیدگاه‌های مخالف خود نیز اشاره نمایید. در صورت عدم دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی دانشگاهی می‌توانید از کتاب‌ها، مجلات، مقالات تحقیقاتی، پایان‌نامه و رساله‌ها، مقالات شرح سمینار‌ها، وبسایت‌ها، اسناد دولتی، قوانین، استاندارد‌ها، آمار، فهرست کتب مربوطه، لغت‌نامه‌ها و دایره المعارف و همچنین روزنامه‌ها نیز بهرمند شوید.

انتخاب مقالات: در این مرحله بایستی ابتدا به علایق علمی خود توجه داشته، سپس ضمن توجه به سلیقه دیگران بازه زمانی مورد نظر برای تهیه پیشینه پژوهش خود را مشخص سازید. سپس بایستی حتما توجه نمایید که زمینه تحقیقاتی خود را به نحوی انتخاب کنید تا پیشینه پژوهشی لازم درباره آن وجود داشته باشد. سرانجام با استفاده منسجم از منابع اطلاعاتی شما قادر به مدیریت زمان خود شده، می‌توانید با انتخاب استراتژی مناسب برای جستجو و انتخاب مقالات اقدام به ثبت نتایج نمایید. شما با مرور تاریخچه ثبت شده از جستجو‌ها قدرت تصمیمگیری درباره موضوع و چگونگی جستجوی آن را خواهید یافت.

حال برای شروع بکار موضوع پیشینه پژوهش خود را در نظر گرفته و چکیده‌ای از آن تهیه کنید تا درک بهتری از کلیدواژه‌های بکار رفته در نتایج خود بدست آورید. برای درک بهتر کلیدواژه‌ها ابتدا موضوع را باز نموده و چارت مشخصی از موضوعاتی که بایستی بدانها پرداخته شود تهیه کنید و آنگاه با بدست آوردن کلمات کلیدی بکار رفته در آن اقدام به جستجوی کلمات مترادف برای هر یک نمایید تا بتوانید هر چه بهتر اقدام به انتخاب مقالات برتر نمایید.

 

چگونه پیشینه پژوهش بنویسیم؟

تصویر iii – استفاده از واژه‌نامه‌ها و دایره المعارف گوناگون شانس یافتن کلمات مناسب را افزایش می‌دهد.

مطالعه و ارزیابی مقالات: در زمان مطالعه مقالات بایستی به نگرش سایر محققین توجه داشته، با در نظر داشتن روش تحقیق ایشان از شیوه آزمون، سوژه‌ها و موارد آزمایش شده اطلاع کسب کنید. سپس با ارزیابی یافته‌های تحقیقات انجام شده و نتایج آنها به نتیجه واحدی دست پیدا کنید. در نهایت در نظر داشته باشید که می‌توانید از متخصصینی که نتایج تحقیقات ایشان یا آزمایشگاهشان را در مقالات دیده‌اید استفاده کرده، با نگاهی به نظریات، نتایج و روش‌های تحقیقاتی بحث برانگیز به نظریاتی که بیشترین اقبال عمومی را در بر داشته‌اند توجه کنید.

سازماندهی مقالات: طبقه‌بندی مقالات بایستی با توجه به الگو‌هایی باشد که در آنها تکرار شده و در صورت عدم موفقیت در یافتن الگوی مشخص می‌توانید آنها را پیرامون موضوعی خاص سازماندهی کنید. برای یافتن این الگو‌ها بایستی به یافته‌هایی که عمومیت داشته و یا بیشترین تناقض را ایجاد کرده‌اند توجه داشته، ضمن در نظر گرفتن دو یا سه موضوع داغ تحقیقاتی به نظریاتی که تاثیر گذار هستند بپردازید.

توسعه پایان‌نامه: با توجه به مشاهدات خود اقدام به نگارش یک یا دو جمله پیرامون خلاصه نتایج حاصل شده از تازه‌ترین موضوعات و پیشرفت‌ها در زمینه علمی خود نمایید.

 

سازماندهی پیشینه پژوهش: در صورت جامع بودن پیشینه پژوهش خود بایستی با کمک گرفتن از کاغذ‌هایی که حاوی موضوعات یافته شده هستند اقدام به مرتب نمودن، طبقه‌بندی و سازماندهی موضوعاتی که می‌خواهید بدانها در مقاله خود بپردازید نمایید. توجه داشته باشید که می‌توانید در صورت نیاز اقدام به خلق موضوعات جدید نموده و به سایر موضوعات در بطن آنها اشاره کنید.

 

چگونه پیشینه پژوهش بنویسیم؟

تصویر iv – استفاده از کاغذ یادداشت در بررسی دقیقتر موضوعات و یافتن ارتباط میان آنها بسیار موثر است.

 

نگارش بدنه مقاله: با دنبال کردن موضوعات طبقه بندی شده در مرحله قبل از ارتباط منطقی میان هر بخش با بخش‌های قبل و بعد خود اطمینان حاصل کرده و مطمئن شوید که تیتر هر بخش در عوض اشاره به یک محقق یا نظریه پرداز مهم، اشاره مستقیمی به موضوع محتوای آن دارد.

بررسی محتوای مقاله: در این مرحله با نگاهی به جملات ابتدایی هر پاراگراف از روشن بودن موضوع پرداخته شده در آنها  و ارتباط منطقی میان تمامی آنها اطمینان حاصل کنید. بعنوان مثال شرح تحقیقات انجام شده بواسطه بیان اسامی محققین و موسسات تحقیقاتی دیدگاه مناسبی برای ارائه موضوعات از دیدگاه تحقیقاتی نمی‌باشد. برای جلوگیری از چنین اشتباه رایجی بایستی توجه کنید که مقاله شما پیرامون موضوعی خاص شکل گرفته باشد تا بتواند به نقد و بررسی موضوع از دیدگاه یک محقق بپردازد، پس با جهت دهی پارگراف‌های نامناسب در راستای سایر پاراگراف‌ها قادر به تصمیمگیری درباره حذف اطلاعات اضافی، افزودن اطلاعات تکمیلی یا تغییر نگرش درباره تمامی مقاله خواهید شد.

ویرایش مقاله

در نهایت شما بایستی اقدام به ویراستاری مقاله خود نمایید تا بتوانید از سوء تفاهماتی که در انتقال محتوا بوجود می‌آیند جلوگیری نمایید، پس بدین منظور ابتدا تمامی مقاله را بلند خوانده تا ضمن اطمینان حاصل کردن از مکان مناسب علائم نگارشی نسبت به تصحیح اشتباهات موجود در دستور زبان جملات اقدام نمایید تا بر شفافیت محتوا بیافزایید.

هدف از تهیه پیشینه پژوهش در اکثر علوم، بجز علوم انسانی، نمایش تسلط محقق بر تحقیقات مهمی است که تا کنون در زمینه علمی مورد نظر تهیه شده‌اند، پس از پرداختن به مقالات مهم، بروز بودن آنها و همچنین مرتبط بودنشان اطمینان حاصل کنید. از صحیح بودن منابع اشاره شده و همچنین نقل قول‌های سایر منابع مطمئن شده و از شیوه مناسب ذکر آنها آگاه شوید.

 

چگونه پیشینه پژوهش بنویسیم؟

تصویر v – ویراستاری مقاله بایستی با حوصله و در زمان مناسب و توسط فردی مسلط به شاخه علمی مورد بحث صورت بگیرد.

 

عدم ارتکاب به سرقت ادبی از مهمترین موضوعاتی است که بایستی بوسیله ذکر منبع اطلاعات و یا عنوان نکردن عینی جملات مورد توجه قرار گرفته شود. برای درک بهتر این موضوع بهتر است بدانید که ذکر تنها چند کلمه از منبعی دیگر بایستی با ذکر صفحه مقاله مورد استفاده همراه شده باشد.

نگارش متون بایستی شیوا و علمی بوده و از پرداختن به موضوعات با زبان محاوره‌ای و یا داستانی خودداری نمایید. جملات بایستی فاقد هرگونه خطای دستوری یا املایی بوده، ضمن اطمینان حاصل کردن از شیوایی و وجود ارتباط منطقی میان جملات به تفکیک موضوعات با استفاده از سوتیتر‌ها دقت نمایید.

 

منبع:

https://www.lib.uoguelph.ca/get-assistance/writing/specific-types-papers/writing-literature-review

What is a literature review?

https://libguides.library.cqu.edu.au/c.php?g=760869&p=5456801

+ چگونه پیشینه پژوهش بنویسیم؟ – پایان نامه ، تحقیق و مقاله
دانلود رایگان گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت پارس مختصات جنوب | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه
7 روز پیش ارسال شده

دانلود رایگان گزارش کارآموزی کامپیوتر  و فناوری اطلاعات در شرکت پارس مختصات جنوب

 دانلود گزارش کارآموزی

 

 

معرفی محل کارآموزی
نمودار ساختار سازمانی شرکت
فعالیت های من
عیب یابی و ارتقاء سیستم
نصب سیستم عامل و نرم افزار های مربوطه
انجام تنظیمات دستی شبکه برای کلاینتها
سرویس های دوره ای
سیستم اطلاعات جغرافیایی  (GiS)
نرم افزارArcGiS
نحوه وارد کردن اطلاعات ازمحیط  Excelبه محیط GiS.54
نحوه  Query گرفتن در نرم افزار ArcGiS
جمعبندی و نتیجه گیری

————-

چکیده ای از مقدمه آغازین ” گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت پارس مختصات جنوب ” بدین شرح است:

شرکت مهندسین مشاور پارس مختصات جنوب به منظور ارایه خدمات نقشه برداری در مهرماه یک هزار و سیصدو هشتاد در شیراز به ثبت رسیده است؛ و از همان تاریخ رسماً فعالیتهای خود را آغاز نموده و در طول مدت فعالیت خود موفق شده است پروژه های مختلفی را برای سازمانها و ادارات مختلف در اقصی نقاط کشور به پایان برساند.

در حال حاضر این شرکت قادر است خدمات مشاوره مهندسی خود را در اکثر زمینه های طراحی و مطالعه منابع آب، نقشه برداری، خدمات سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GiS) و ارائه سرویسهای تجهیزاتی ژئوماتیک (نقشه برداری) ارائه کند.

 

 

————-

مشخصات گزارش:

عنوان گزارش : گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت پارس مختصات جنوب

قالب بندی :  word

قیمت : رایگان

 .

download-mihanhamkar-com

.

 

+ دانلود رایگان گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت پارس مختصات جنوب | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته تحقیقات آموزشی | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه
1 هفته پیش ارسال شده

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته تحقیقات آموزشی

آموزش های نگارش پایان نامه

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه علوم تربیتی ، کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی  :

 

 1. بررسی اثر بخشی راهبرد یادگیری مردر بر عملکرد درک مطلب خواندن و خودپنداره ی تحصیلی در دانش آموزان پایه ی پنجم مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند در سال تحصیلی ۸۶- ۱۳۸۵
 2. فراتحلیل نقش خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی
 3. بررسی تأثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی (بر اساس مطالعات پرلز۲۰۰۶)
 4. ساخت مقیاس حل مسأله تیمز ۲۰۰۷ و بررسی موفقیت در حل مسأله دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ایران در تمیز ۲۰۰۷
 5. بررسی رابطه بین نگرش، اطلاعات کلامی و مهارت های ذهنی با پیشرفت تحصیلی علوم دانش آموزان پایه سوم راهنمایی
 6. مقایسه مهارت های زندگی (مهارتهای ارتباطی و مقابله با فشار روانی) دانشجویان کارشناسی دانشگاه تربیت معلم
 7. بررسی رابطه میزان شناخت دبیران متوسطه در زمینه اصول آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و بکارگیری آن اصول در شهر مشهد سال تحصیلی ۸۷-۸۶
 8. مدل سازی نقش هوش چندگانه از طریق مهارت مطالعه در اشتیاق تحصیلی دانش آموزان
 9. رابطه سبک تدریس ادراک شده با پیشرفت تحصیلی و خودکار آمدی ریاضی
 10. بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه‌بر نیازهای شغلی
 11. برابری آموزشی در ایران: بررسی جنسیت، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و تکثر فرهنگی در برنامه‌ی درسی مدارس ابتدایی
 12. ارزیابی درونی کیفیت گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران
 13. تبیین ابطه شایستگی های محوری با عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 14. هنجارهای حاکم بر فرآیند انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه (تجارب زیسته دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی فردوسی مشهد)
 15. ارزشیابی مقایسه‌ای کیفیت برنامه درسی مجزا و تلفیقی پایه ششم ابتدایی
 16. بررسی رابطه یادگیری خودنظم داده، انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹
 17. مقایسه دیدگاه مربیان و والدین نسبت به کیفیت برنامه های مراکز پیش دبستانی شهر کرج
 18. بررسی نقش سبک های رهبری، هویت و دینداری معلمان بر عملکرد شغلی معلمان بخش سندرک
 19. بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و فرهنگ مدیریت کیفیت جامع در مدارس ابتدایی کنارک
 20. تأثیر یادگیری خودتنظیمی در خودکارآمدی و باورهای فراشناختی در درس ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی
 21. تاثیر آموزش با الگوی مریل بر حیطه‌ی محتوایی آزمون تیمز و راهبردهای مدیریت یادگیری در درس ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی
 22. رابطه اهداف پیشرفت و باورهای هوشی با جرأت ورزی دانش آموزان
 23. مدل یابی ساختاری رابطه خودتنظیمی و خودپنداره بر پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به نقش واسطه گری خودکارآمدی
 24. بررسی رابطه معنویت در محیط کار و کار آفرینی سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه شهر داراب در سال تحصیلی ۹۵-۹۴
 25. درگیری و خودمختاری پژوهشی: ارائه مدل علّی با نقش واسطه‌ای معنای تحصیلی
 26. عوامل روانشناختی پیش بینی کننده در استفاده معلمان از رویکرد پژوهشی در تدریس
 27. میزان پایبندی افراد به رفتارهای اخلاقی در سازمان و ارتباط آن با توفیق طلبی و وجدان کاری
 28. تیپ های شخصیت و شوخ طبعی و ارتباط آن با بهبود عملکرد معلمان
 29. نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در سواد اطلاعاتی و انگیزش پژوهشی با میانجی‌گری مدیریت زمان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 30. رابطه سبک و کیفیت زندگی کاری با میزان کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
 31. رابطه هوش اخلاقی و تعهد سازمانی با کیفیت زندگی کاری دبیران دوره دوم متوسطه شهر شیراز
 32. رابطه خوش بینی وانگیزش پیشرفت با مدیریت زمان دانش آموزان
 33. مفهوم پژوهش و پیامدهای مورد انتظارِ آن از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد: بررسی تحولی و تطبیقی اثر بافت
 34. سنجش کیفیت خدمات مشاوره ای در مدارس دوره ی دوم متوسطه ی شهرستان مشگین شهر

.

—————

مطلب مرتبط:

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته علوم تربیتی

 

+ موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته تحقیقات آموزشی | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه
1 هفته پیش ارسال شده

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی

آموزش های نگارش پایان نامه

  دانلود پایان نامه رشته تربیت بدنی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی :

 

 1. بررسی تاثیر مصرف آب آلبالو بر سطوح پلاسمایی کراتین کیناز و درد عضلانی دانشجویان دختر غیر فعال دانشگاه محقق اردبیلی
 2. تاثیر دو شیوه تمرینی سرعتی مقاومتی (RST) و سرعتی آزاد(FST) بر سطوح استراحتی واسطه های رشدی بازیکنان فوتبال ۱۸ تا ۲۱ سال
 3. تاثیر مکمل زنجبیل بر برخی نشانگران التهابی (TNF-α و کورتیزول) ناشی از یک دوره آموزش نظام جمع سربازان جوان مرد نیروی دریایی
 4. مقایسه اثر سه برنامه تمرینی مقاومتی کششی، مقاومتی الاستیک و مقاومتی پلایومتریک بر عملکرد عضلانی و ترکیب بدن در مردان اندام-پرور
 5. تاثیر مصرف عصاره زعفران بر برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی و ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی پس از یک جلسه فعالیت برونگرا در مردان جوان
 6. اثر تمرین حاد مقاومتی همراه با مصرف مکمل BCAA و تلقین مصرف آن بر سطح تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول دانشجویان فعال
 7. مقایسه اثر ۴ هفته تمرین مقاومتی سنتی با تناوبی پویا‌-‌ایستا بر هورمون رشد، IGF-l و تستسترون کشتی‌گیران
 8. تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی چند مفصله و تک مفصله بر برخی از فاکتورهای انعقادی و خونی مردان جوان فعال
 9. بررسی رابطه تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) با عملکرد دختران شناگر طی یک دوره تمرینات آماده سازی
 10. اثر مکمل‌ ترکیبی CGT (کراتین، گلوتامین و تورین) بر پاسخ شاخص‌های آسیب عضلانی و کبدی به فعالیت ورزشی تناوبی شدید در مردان تمرین کرده
 11. اثر مکمل‌گیری بتاهیدروکسی بتامتیل بوتیرات (HMB) بر پاسخ شاخص‌های آسیب عضلانی و کبدی مردان تمرین کرده به فعالیت ورزشی تناوبی شدید
 12. رابطه شاخص‌های بار تمرین طی آزمون ورزشی فزاینده روی دوچرخه کارسنج در پسران نخبه فوتبالیست
 13. تاثیر تمرین ورزشی استقامتی، سه دوز داروی آتورواستاتین و ترکیب آن ها بر بیان ژنIL-10 و TNF-α در عضله ی قلب رت های نر مبتلا به انفارکتوس میوکارد
 14. ارتباط سطح فعالیت بدنی، قدرت فشردن دست و نسبت انگشت دوم به چهارم با میزان بروز بیماری‌های اسکلروز جانبی آمیوتروفیک، مولتیپل اسکلروزیس و پارکینسون
 15. بررسی شیوع سه گانه ورزشکاران زن (اختلال تغذیه، آمنوره، پوکی استخوان) در تیم های ملی کشور
 16. تأثیر سه برنامه از وهله‌های متفاوت تمرین تکنیک‌های کاراته و تمرینات سنتی بر برخی از شاخص‌های آمادگی جسمانی و عملکردی
 17. مقایسه دو نوع تمرین اینتروال شدید با حجم کم و زیاد بر عملکرد هوازی و بی هوازی دختران غیر فعال
 18. بررسی و مقایسه حجم و شدت تمرین درآستانه هوازی و بی هوازی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی
 19. بررسی تاثیر پاسخ حاد تمرین مقاومتی ویژه بر برخی از عوامل کوفتگی تاخیری عضلانی (DOMS) مردان جوان غیر فعال دانشگاه محقق اردبیلی
 20. بررسی و مقایسه سطوح استراحتی برخی شاخص‌های سیستم ایمنی پیشکسوتان مرد فعال و غیرفعال شنا
 21. بررسی و تعیین آستانه هوازی با استفاده از منحنی عملکرد ضربان قلب (HRPC) در پروتکل های درمانده ساز نوارگردان دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی
 22. تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح استراحتی پنتراکسین تری( PTX3 ) و فشار خون سیستولی و دیاستولی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با درجات مختلف ناتوانی
 23. تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح استراحتی آدیپسین و برخی عوامل متابولیکی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با درجات مختلف ناتوانی
 24. تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح استراحتی و برخی پروتئین های فاز حاد در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با درجات مختلف ناتوانی
 25. تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر سطوح اینتر لوکین-۶،اینترلوکین-۱۰،tnf-a سرم وترکیب بدن زنان مبتلا به مولتیپل اسکروزیس

—————

مطلب مرتبط:

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته تربیت بدنی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت ورزشی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته فیزیولوژی ورزشی محض

+ موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه
دانلود رایگان جزوه تکنیک پالس رشته برق | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه
1 هفته پیش ارسال شده

دانلود رایگان جزوه تکنیک پالس رشته برق

تکنیک پالس، یا مدارهای پالس (به انگلیسی: Pulse Circuits) عنوان یکی از کتاب‌ها و واحدهای درسی در دورهٔ کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک در دانشگاه‌های ایران بود. علت نامیده شدن این عنوان درسی به تکنیک پالس، بررسی خروجی مدارات با دریافت سیگنال پالس است.

موج پالسی ایده‌آل، موجی است که تنها دو مقدار صفر و یک عدد مثبت را می‌پذیرد. در موج ایده‌آل تغییر از صفر به عدد مثبت و برعکس، به طور ناگهانی انجام می‌شود.

تحولات صنعت الکترونیک باعث شده تا امروزه مطالب درسی تکنیک پالس به دروس الکترونیک و دیجیتال انتقال یابد. در دانشگاه‌های ایران این عنوان درسی تا سال ۱۳۹۲ تدریس می‌شد و از دروس مهم الکترونیک به شمار می‌رفت.

سرفصل‌های اصلی این درس، مدارات دیودی، کلیدهای ترانزیستوری، آپ امپ و مدارات سوئیچینگ و مولتی ویبراتورها بود.

در چارت‌های درسی جدید دانشگاه‌های ایران درس تکنیک پالس حذف شده و بخش عمدهٔ آن که به مباحث دیجیتال می‌پرداخت تحت عنوان مدار پالس و دیجیتال در چارت درسی گنجانده شده است.کتاب طراحی و تحلیل مدارهای تکنیک پالس نوشتهٔ دیوید بل که اولین بار توسط انتشارات پرنتیس هال منتشر شد از مهم‌ترین منابع در این زمینه است. از دیگر منابع مهم می‌توان به کتاب مبانی تکنیک پالس، تألیف دکتر سید احمد معتمدی اشاره کرد.

.

download-mihanhamkar-com

..

.

——————–

 

+ دانلود رایگان جزوه تکنیک پالس رشته برق | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه
دانلود ترجمه مقاله مهندسی نرم افزار پژوهش محور | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه
1 هفته پیش ارسال شده

+ دانلود ترجمه مقاله مهندسی نرم افزار پژوهش محور | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه
فال نخود | گرفتن فال نخود | آموزش فال نخود | فال فال نخود ایرانی
1 هفته پیش ارسال شده

درميان عشاير بختياري يكي از رايج ترين نوع تفال يا فال گرفتن كه معمولا افراد مسن حالا يا توسط مردان و يا زنان گرفته ميشود .
علاوه بر انواع آنها توسط تسبيح فال با نخود است كه بسيار به واقعيت نزديك ميباشد و باور كنيد رد خور ندارد .

براي گرفتن فال با نخود ابتدا ۴۱ عدد نخود كه هم اندازه باشند را جدا ميكنند سپس آنها را روي قالي يا مكاني صاف ميگذارند .
سپس توسط دوتا دست انها را جدا ميكنند بطوري كه مقداري توسط دست راست و مقداري توسط دست چپ و مقداري هم در وسط بماند آنها را به سه قسمت مساوي تقسيم ميكنند …

سپس نخود هاي هر قسمت را ۴ تا ۴ تا از هم جدا ميكنند … مثلا قسمت سمت راست را همينطور ۴تا ۴تا جدا ميكنند .
چند حالت امكان دارد اتفاق بيفتد … يا يكي باقي ميماند يا دو نخود ياسه و يا ۴ نخود باقي ميماند كه نخودهاي باقي مانده را در بالا قرار ميدهند و سپس به سراغ نخودهاي وسطي رفته و آنها را نيز ۴ تا ۴ تا جدا ميكنند و هرچه باقي مانده بود را در بالا و جداي از نخودها مقابل نخودهاي باقي مانده از ستون اول قرار ميدهند و سپس به سراغ نخودهاي قسمت سوم كه توسط دست چپ جدا شده رفته و انها را جدا ميكنند و هرچه باقي مانده بود در برابر ديگر نخودها قرار ميدهند در يك رديف …

چند حالت اتفاق ميافتد كه بهترين آن اگر در رديف سمت راست يك نخود و در رديف وسط دوتا و در رديف سوم هم دوتا باقي بماند كه جمعا ۵ تا ميباشند که اين فال را  ۵ تن آل عبا ميگوبیند كه بهترين نوع فال است و مرادش حاصل ميشود و اگر از هر ديف ۴ تا بماند كه در مجموع ۱۲ تا ميباشند نيز به آن ۱۲ امام ميگويند كه خوب است .

در حاتي ديگر از هركدام سه تا ميماند كه به ان نوح نبي اله ميگويند و يا حالي از ستون اول يكي ستون دوم سه تا و ستون سوم هم يكي كه اين هم خوب است …

خلاصه افراد حرفه اي تر باقي مانده نخودها را باهم قاطي و مجددا به سه قسمت و سپس ۴ تا ۴ تا جدا ميكنند و نخود هاي باقي ماده را بازهم قاطي و ۴ تا ۴ تا جدا ميكنند و سپس به تفسير و تجزيه و تحليل ان ميپردازند و خلاصه انگار حرف دل شما را ميزنند و بسيار واقعيت دارد …

+ فال نخود | گرفتن فال نخود | آموزش فال نخود | فال فال نخود ایرانی
متن عاشقانه پاییز | عکس پروفایل عاشقانه پاییز ۹۷
1 هفته پیش ارسال شده

مثل یک جریان موسیقی

مثل یک باران پاییزی

ناگهانی بودنت عشق است !

به یاد رسم دلتنگی به یاد لحظه هایم باش

در این پاییز تنهایی تو تنها آشنایم باش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاشق که باشی ، پاییز که باشد

باران که ببارد انار که هیچ

سنگ هم اگر باشی

دلت ترک میخورد

در این مطلب متن ها و عکس های پروفایل زیبایی را در مورد فصل پاییـز گرد آورده ایم. امیدواریم مورد پسند شما سروران قرار بگیرند:

ای حضرت پاییـز، بهار من و تو
دلتنگ شدن شده است کار من و تو

هر بار به مهر می‌رسم می‌پرسم
کی می‌رسد اولین قرار من و تو

به پرندگان بگو

شاخه هایت را فراموش نکنند.

پاییـز

آخرین حرفِ درخت نیست.

پاییز

وفادار ترین فصل خداست

حافظه ی خیس خیابان های شهر را

همیشه همراهی می کند

لعنتی، هی می بارد و می بارد…

و هر سال

عاشق تر از گذشته هایش

گونه های سرخ درختان شهر را

می بوسد و

لرزه می اندازد به اندام درختان

و چقدر دلتنگ می شوند برگ های عاشق

برای لمس تن زمین

که گاهی افتادن

نتیجه ی عشق است…

اس ام اس عاشقانه پاییز

پاییـز را دوست دارم… ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ! ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻟﺮﺯ ﮐﺮﺩﻩ! ﺑﻐﻀﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ! ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ! ﻣﻦ، ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﻟﺮﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻢ! ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﻋﺮﻭﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ . ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ؛ ﻟﻪ ﻧﮑﻨﻢ؛ ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺍﻡ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻧﺪ …!!!

پاییز برای بعضی ها دل انگیز است و برای بعضی ها غم انگیز… برای من فصل سردی دلهاست… فصل باریدن اشکها… فصل تنهایی قدم زدن روی برگهای نارنجی… اینروزها هوای دلم هم پاییزیست…

از بس که خدا عاشق نقاشی بود
هر فصل به روی بوم ، یک چیز کشید

یک بار ولی گمان کنم شاعر شد

یک گوشه ی دنج رفت و پاییز کشید.

چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان! برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه میبریم…

پاییز

سرد و بی رحم نیست

فقط

جسارت زمستـان را ندارد

ذره ذره زرد می کند

اندک اندک جان می سِتاند

قطره قطره می گِریاند

پاییــــز سرد نیست

نامـــهربان است

درســت مانند “تو ”.

پاییـز خوب است، پاییز عاشق است،

عاشقى کن، پنجره ات را به رویش باز کن،

هوا هم هوایى شده است، دلش عاشقى مى خواهد.

پاییـز…

شعری ست که

دست های من و ” تو “

قافیه ی

آخر آن می شود

سخت و محکم و گرم عاشقانه…

.

.

.

ﺭﺍﺿﯿﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ، ﭘﺎﯾﯿـﺰِ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻣﻦ ..

ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﻢ ﺑﺮﮔﻬــــﺎﯼ ﺯﺭﺩ ﻭ ﻗﺮﻣﺰﺕﺭﺍ

ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﺩﺭ هوایت

ﺑﻮﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﯼ

ﺑﻮﯼ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺑﺮﮒ

ﻣﻦ ﺑﻮﯼ ﺧــــــــــﺪﺍ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﺍﺯ ﺗـــﻮ.

عاشق که باشی ، پاییـز که باشد

باران که ببارد انار که هیچ ،

سنگ هم اگر باشی

دلت ترک میخورد…

.

.

.

امان از این بوی ِ پاییز و آسمان ابری ! که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچکس ِ دیگری … فقط میدانی که هر چه هوا سردتر میشود ، دلت آغوش ِ گرمتری میخواهد.

+ متن عاشقانه پاییز | عکس پروفایل عاشقانه پاییز ۹۷
ایمان صفا | بیوگرافی ایمان صفا | عکس های ایمان صفا
1 هفته پیش ارسال شده

بیوگرافی ایمان صفا و عکسهای ایمان صفا بازیگر و همسرش

ایمان صفا یکی از بازیگران جوان و خوش آتیه سینما , تلویزیون و تئاتر در ایران است. وی یک خواهر دارد بنام طنین , او میگوید خواهر زیباترین موجود در نگاه برادر است.

طنین خواهر ایمان صفا

بیوگرافی ایمان صفا

ایمان صفا متولد سی آذر ماه سال ۱۳۶۲ و در تهران بدنیا آمد است. وی می گوید بازیگری حرفه پر دردسری است و به خاطر سختی کار، استرس و اضطراب بالایی که دارد بازیگران زود پیر می شوند و درست به همین دلیل نیز باید بیش از دیگران به سلامت روح و جسم خود اهمیت بدهند. صفا علاوه بر این که دروازه بان تیم هنرمندان است، دستی هم بر قلم دارد و گاهی هم برای دل خودش می نویسد. او معتقد است باید پیشگیری را به جای درمان سرلوحه زندگی قرار داد.

همسر ایمان صفا

ایمان صفا تاکنون ازدواج نکرده و مجرد است.

شروع فعالیت ایمان صفا

بگفته وی کار خود را با تئاتر شروع کرد است او در تئاتر های کافی شاپ و تعداد تاتر دیگری بازی کرده و در سریال های عملیات ۱۲۵ و مهمانان ویژه و چند کار سینمایی بازی کرده است.
او با نقش حسین لطیفی درسریال “عملیات ۱۲۵” خوش درخشید و این درخشیدن منجر به این شد که در هر سه فصل این سریال حضور جدی داشته باشد .

عکسهای ایمان صفا

مصاحبه با ایمان صفا

مهمترین خصیصه رفتاری ایمان صفا چیست؟

صادق بودن با مردم چرا که وقتی صادق باشی مردم دوستت دارند.

عملیات ۱۲۵ یک کار ویژه بود و به نوعی زندگی روزانه آتش نشانان را نشان می دهد که سرشاز از حادثه است. از نظر قدرت بدنی چقدر برای این کار آمادگی داشتید؟

من در زمان نوجوانی تکواندو کار می‌کردم و کمربند مشکی دارم، اما ادامه ندادم. بعد ازآن به سراغ کشتی رفتم و دفاع راست تیم فوتبال شهید فهمیده هم بودم و ورزش را هرگز رها نکردم. الان هم دروازه بان تیم هنرمندان هستم. تمرینات بدنسازی فوتبال را در برنامه هفتگی خودم دارم و از نظر بدنی آماده‌ام. بازی در عملیات ۱۲۵ هم همین را لازم داشت. این کار مستلزم این بود که آمادگی خاص بدنی داشته باشیم و خود سریال هم به ما در این امر کمک می‌کرد چرا که کار بسیار سخت ونفس گیری بود. ضمن این که شغل ما ایجاب می‌کند که همیشه آماده باشیم. یعنی همین که یک بازیگر در روز ۱۷–۱۸ ساعت جلوی دوربین قرار می‌گیرد و در شرایط مختلف کار می‌کند نیازمند آمادگی خوبی است چرا که بدن باید بتواند این هماهنگی را انجام دهد.

در سریال عملیات ۱۲۵ چند درصد سکانس‌های خطرآفرین با حضور خود بازیگران گرفته می شد؟

ما در بیشتر سکانس‌ها خودمان بودیم و از بدلکار هم استفاده نکردیم. تنها بخش‌هایی مانند پرش از ارتفاع و یا تصادفات شدید که برای مهمانان ویژه درنظر گرفته می‌شد از بدلکار استفاده می‌کردیم.

آیا رژیم خاصی را دنبال می کنید؟

من رژیم غذایی دارم اما این که تحت رژیم سخت غذایی باشم خیر، در واقع از یک رژیم ساده غذایی استفاده می‌کنم برای این که بتوانم روی پا بایستم و بدنم سالم باشد. همین امر هم باعث شده است که طی ۷ سال تنها ۲ کیلو گرم وزن اضافه کنم و فکر می‌کنم اگر رژیم نداشتم امروز به جای ۲ کیلو، ۲۵ کیلو به وزنم اضافه می شد .

به نظر شما مشاوره با پزشک تغذیه چقدر می تواند در سلامت جسمی شما موثر باشد؟

پزشک تغذیه هم مثل بسیاری ازچیزهای دیگر جزو خدمات شهری است که شما به عنوان یک شهروند از جامعه دریافت می‌کنید. مشورت با پزشک تغذیه به شما کمک می کند که جلوی بسیاری از بیماری‌ها را بگیرید ضمن این که به نوعی اهمیت دادن به سلامت بدن است. متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی ضعیف است و همه فکر می کنند که مشاوره با پزشک تغذیه تنها برای رژیم چاقی یا لاغری است درحالی که این طور نیست و شما با گرفتن یک مشاوره درست می توانید جلوی بسیاری از بیماری‌های جسمی و حتی روحی را بگیرید. فکر می کنم این مشاوره و پیشگیری از بیماری‌ها بسیار بهتر از درمان بیماری باشد.

این روزها بسیاری از هنرمندان و حتی جوانان اقدام به جراحی پلاستیک می کنند، آیا تاکنون به این امر فکر کرده‌اید؟

مدتی قبل یکی از دوستانم به من پیشنهاد داد و گفت بیا بینی ات را عمل کن و من درجواب به این دوست گفتم من این چهره را دوست دارم. هر کسی می‌تواند هرگونه که دوست دارد تصمیم بگیرد، به نظر من بعد از امید، اعتماد به نفس برای هر انسانی مهم است و فکر می کنم کسی که جراحی پلاستیک انجام می‌دهد به نوعی می خواهد اعتماد به نفسش را بدست آورد. نمی گویم این کار خوب است یا بد، چرا که هیچ پیشنهادی برای این کار ندارم،اما بخشی از این اپیدمی به این باز می گردد که افراد جامعه اطلاع درستی از جوانب، مضرات و خطرات این کار ندارند.

شما خودتان حاضر بودید برای بدست آوردن اعتماد به نفس این کار را انجام دهید؟

من این کار را نمی‌کنم، شاید اگر بازیگر نبودم این کار را می‌کردم. اما به نظرم بینی‌ام نمک چهره‌ام است و با این صورت اعتماد به نفسم بالاست.

شما که اینقدر به سلامت جسمتان اهمیت می دهید چقدر به سلامت روحتان فکر میکنید؟

بسیار زیاد، جسمی سلامت است که روحش هم سلامت باشد وقتی شما به جسمتان غذای سالم می دهید باید به روحتان هم خوراک خوب و سالم بدهید. خوراکی که من برای روحم درنظر گرفته ام و به آن اهمیت میدهم گوش کردن به موسیقی مناسب، فیلم دیدن، مسافرت رفتن و ازهوای تمیز استفاده کردن است و ازهمه مهمتر گپ زدن با مادرم است.

بهترین دوست؟

کاوه خداشناس، بهترین رفیق و دوست من است . بسیار خوشحالم که در کارهایم از او مشورت می‌گیرم و او هم همیشه با روی باز کمکم کرده و اگر اینجا هستم به خاطر مشورت با کاوه بوده است و به داشتن چنین دوستی هم افتخار می کنم.

و سخن آخر؟

سعی کنیم درهر حرفه ای که هستیم،‌آدم موفقی باشیم. من غیر از توکل به خدا، دست پدر و پای مادرم را می بوسم و این رمز موفقیت من بوده است. چرا که مادرم هنوز دعایم می کند و پدرم مثل کوه پشتم ایستاده است.

بیشتر بخوانید:

بیو گرافی دنیا دادرسان + عکس های اینستاگرام دنیا دادرسان

عکس های اینستاگرام شقایق دلشاد در صفحه شخصی اش + بیوگرافی

عکس های اینستاگرام کریم انصاری فرد در صفحه شخصی اش

بیوگرافی مائده طهماسبی + ماجر ای ازدواج با فرهاد آئیش همسرش

بیوگرافی هلیا امامی + تصاویر جدید هلیا امامی و جزئیات زندگی خصوصی

بیوگرافی ساغر عزیزی + شایعه ازدواج و عکس دخترش

+ ایمان صفا | بیوگرافی ایمان صفا | عکس های ایمان صفا
دانلود نوحه و مداحی مخصوص ماشین
1 هفته پیش ارسال شده

دانلود نوحه و مداحی مخصوص ماشین و ایستگاه صلواتی ایام محرم

۱- از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم – حاج حسین سیب سرخی – (دانلود)
۲- قدم قدم با یه علم – حاج حسین سیب سرخی – (دانلود)
۳- دل بی تاب اومده – حاج سید مجید بنی فاطمه – (دانلود)
۴- کربلا کربلا اللهم ارزقنا – حاج سید مجید بنی فاطمه – (دانلود)
۵- پناه حرم کجا داری میری بگو برادرم – حاج حسین سیب سرخی – (دانلود)
۶- یا حسین غریب مادر تویی ارباب دل من – مرحوم سید جواد ذاکر – (دانلود)
۷- اذا زلزلت الارض زمین محشر عظماست – حاج مهدی مختاری – (دانلود)
۸- تو دل غم مونده یه ماتم مونده – حمید علیمی – (دانلود)
۹- ببار ای بارون – حاج محمود کریمی – (دانلود)
۱۰- گوش بکنید داره میاد یه صدایی از مدینه – مرحوم سید جواد ذاکر – (دانلود)
۱۱- به توکل خالق غمت به توسل اسم اعظمت – جواد مقدم – (دانلود)
۱۲- با التماس و گريون – حاج محمود کریمی – (دانلود)
۱۳ – باورم نمیشه آقا بازم سیاهیاتو دیدم – جواد مقدم – (دانلود)
۱۴- کرب و بلا ای کاش من مسافرت بودم – جواد مقدم – (دانلود)
۱۵- بین الحرمین سلام ما به عباس و حسین – جواد مقدم – (دانلود)
۱۶- به غیر از کوی تو جایی ندارم – جواد مقدم – (دانلود)
۱۷- میرم بخوابم بابایی حالم خرابه بابایی – جواد مقدم – (دانلود)
۱۸- السلام ای سرزمین خدایی – جواد مقدم – (دانلود)
۱۹- هر چه می خواهد دل تنگت بگو – جواد مقدم – (دانلود)

۱- گل نرگس – حاج محسن فرهمند – (دانلود)
۲- تمام امید – علی فانی – (دانلود)
۳- میون اشک زینب – علی فانی – (دانلود)
۴- گلبرگ کبود – علی فانی – (دانلود)
۵- حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را – سید هادی گرسویی – (دانلود)
۶- علی اکبر علی اکبر – سید هادی گرسویی – (دانلود)
۷- دل هر کس یه یاری داره – سید هادی گرسویی – (دانلود)
۸- دلم میگه حسین حسین – سید هادی گرسویی – (دانلود)
۹- سالار زینب – سید هادی گرسویی – (دانلود)

منبع مداحی ها : سایت ذاکرین

 

+ دانلود نوحه و مداحی مخصوص ماشین
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت یار مگ ، پایان نامه محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت قدرت گرفته از : بک لینکس